8. Kakato 卡格 (紐西蘭) 慕絲 / 肉絲 70g

44%牛肉, 52.4%水分 ..
$13.5
44%牛肉, 52.4%水分 ..
$324.0
44% 鯖花魚, 2% 葵花籽油, 1% 多糖膠, 0.2% 澱粉, 52.8% 水分 ..
$13.5
..
$324.0
Kakato 卡格寵物糧嚴選優質肉類,保證絕無添加任何無必要的成份,保證閣下的愛寵得到健康快樂的生活。 質感與40g 吞拿魚慕絲和雞肉慕絲比較相似。 肉含量高達 70% ..
$13.5
..
$324.0
..
$13.5
..
$324.0
76% 吞拿魚, 1% 糙米, 23% 水分 ..
$13.5
71% 三文魚, 29% 水分 ..
$324.0
三文魚、吞拿魚成份: • 吞拿魚白肉 42% • 三文魚 28% • 多醣膠 1% • 水分 29% ..
$13.5
三文魚、吞拿魚 成份: • 吞拿魚白肉 42% • 三文魚 28% • 多醣膠 1% • 水分 29% ..
$324.0
71% 三文魚, 29% 水分 ..
$13.5
71% 三文魚, 29% 水分 ..
$324.0
30% 吞拿魚, 45% 鯖魚, 1% 糙米, 24% 水分 ..
$13.5
30% 吞拿魚, 45% 鯖魚, 1% 糙米, 24% 水分 ..
$324.0
57% 吞拿魚, 20% 蝦, 3% 糙米, 20% 水分 ..
$13.5
57% 吞拿魚, 20% 蝦, 3% 糙米, 20% 水分 ..
$324.0
49% 吞拿魚, 1% 糙米, 2% 紫菜, 48% 多醣膠 ..
$13.5
49% 吞拿魚, 1% 糙米, 2% 紫菜, 48% 多醣膠 ..
$324.0
71% 吞拿魚, 5% 芝士, 1% 糙米, 23% 水分 ..
$13.5
71% 吞拿魚, 5% 芝士, 1% 糙米, 23% 水分 ..
$324.0
37% 吞拿魚白肉, 16% 雞肉, 1% 多醣膠, 46% 水分 ..
$13.5
37% 吞拿魚白肉, 16% 雞肉, 1% 多醣膠, 46% 水分 ..
$324.0
我的購物車

共 0 件產品 - $0.0